Real Reality Development s.r.o.
Real Reality Development s.r.o. Radové domy Matúša Dulu
Real Reality Development s.r.o.
Real Reality Development s.r.o. Radové domy Matúša Dulu
Real Reality Development s.r.o.
Real Reality Development s.r.o. Radové domy Matúša Dulu
Real Reality Development s.r.o.
Real Reality Development s.r.o. Radové domy Matúša Dulu
Vyhľadávanie
V ponuke je 109 nehnuteľností.

Úvod

Spoločnosť Real Reality Development s.r.o., ktorá sa svojou prevádzkou, rozsahom i komplexnosťou poskytovaných služieb radí medzi špičku na slovenskom trhu.


V našej spoločnosti poskytujeme tieto služby:


 

FINANCOVANIE:
• odborné poradenstvo v oblasti bankových produktov (HÚ, bezúčelový a účelový spotrebný úver)  pri realizácii investičných zámerov klienta


 

SLUŽBY REALITNEJ KANCELÁRIE:
• sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu a zámeny nehnuteľností
• odborné poradenstvo v oblasti  prevodov vlastníckych práv nehnuteľností
• odborné poradenstvo v oblasti dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti, dane z príjmov, dane z nehnuteľnosti 
• príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodom vlastníckych práv  nehnuteľností
• zabezpečenie všetkých potrebných podkladov pre prípravu zmluvnej dokumentácie k prevodu (list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy, potvrdenie o veku stavby a iné)  ako aj k zriadeniu záložného práva
• vklad do katastra nehnuteľností


 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY: (na základe dohody s vybranými partnermi)
• vypracovanie znaleckých posudkov k prevodu vlastníckych práv ako aj k zriadeniu záložného práva (znalec)
• zameranie pozemku, vypracovanie geometrického plánu ( geodetické spoločnosti)
• určovanie nosných priečok pri rekonštrukcii bytov (statik)
• overenie podpisov na zmluvných dokumentoch (notár)
• rekonštrukcie bytov a nehnuteľností (kontakty na spoločnosti, ktoré vykonávajú  stavebno – montážne práce a rekonštrukcie nehnuteľností)
• projektant rodinných domov


 

STAVEBNÁ ČINNOSŤ:

 poradenstvo pri zvolení vhodného projektu domu

  stavebný dozor
• konzultácie pri výbere stavebných materiálov
• pomoc pri zvolení financovania výstavby domu

 financovanie výstavby
• dodávka všetkých materiálov
• kompletná výstavba od základov stavby po vybudovanie interiérov

 vedenie detailného stavebného denníka

 vybavenie stavebného povolenia a všetkých dokumentov spojených s legalizáciou stavby

 prekládky vodovodných potrubí a elektrických vedení


 

Real Reality Development s.r.o., ponúka klientom ndividuálny prístup, odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach bývania. Medzi naše hlavné ciele patrí zabezpečiť komplexný servis pre klientov, šetriť ich čas ako aj odbúrať zbytočný stres, ktorý vzniká pri získavaní potrebných podkladov k vybaveniu vlastného bývania.